Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Veranda-info.be Info- en inspiratiebron over veranda's en hun prijzen.
Vergelijk 150+ gespecialiseerde verandabouwers online!
header image
Veranda-info.be

Vergunning veranda plaatsen 2024

Laatste update: 06 May 2024 – Wil je een veranda plaatsen? Dan is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de stedenbouwkundige verplichtingen alvorens je van start gaat met de werken. Er zijn 2 aanvraagmogelijkheden. Soms volstaat een meldingsplicht. In andere gevallen moet je een bouwvergunning voor de veranda aanvragen. We zetten alles op een rijtje.

Ga snel naar:
Meldingsplicht veranda
Bouwvergunning veranda
Is een architect verplicht?
Vraag gratis offertes aan

 

1. Wanneer volstaat een meldingsplicht?

In veel gevallen kan je een veranda plaatsen zonder vergunning en volstaat een meldingsplicht. Dat is het geval onder volgende voorwaarden:

 • De veranda is max. 40 m²: een veranda wordt beschouwd als een bijgebouw. Per woning mag je maximaal 40 m² aan aangebouwde bijgebouwen plaatsen. Let op, want de reeds bestaande bijgebouwen worden ook meegeteld in deze berekening van de maximale oppervlakte.
 • De veranda is max. 4 m hoog: de veranda mag niet hoger zijn dan 4 m, gemeten vanaf de grond.
 • De functie van de woning verandert niet: door de bouw van de veranda mag de hoofdfunctie van de woning niet wijzigen. Ook het aantal woongelegenheden moet hetzelfde blijven.
 • Er is voldoende afstand van de perceelsgrenzen: in de achtertuin moet de veranda minstens 2 m van de perceelsgrens blijven, in de zijtuin minstens 3 m. Plaats je de veranda tegen een aanpalend gebouw? Dan mag ze tot op de perceelsgrens reiken. De bestaande scheidingsmuur mag wel niet gewijzigd worden. De bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalende gebouw ook niet overschrijden.

LET OP: er moet aan alle voorwaarden voldaan zijn. Anders moet je een bouwvergunning aanvragen. Voor meer info op maat van jouw project kan je terecht bij een verandabouwer in je buurt.

 

Hoe verloopt de procedure?

Aanvraag: een meldingsplicht kan je online doen via de website van het Omgevingsloket. In bepaalde gevallen kan je ook een melding doen op papier. Dat gebeurt via een meldingsformulier dat je indient bij de gemeente.

Behandeling van de aanvraag: de overheid heeft 30 dagen de tijd om na te gaan of het ingediende dossier inderdaad onder de meldingsplicht valt. Zonder bericht mag je na 30 dagen automatisch starten met de werken.

TIP: jouw verandabouwer zal niet alleen de bouw van de veranda op zich nemen. Hij kan je ook gepast adviseren over jouw verplichtingen en helpen bij het indienen van je aanvraag. Ontvang vrijblijvend offertes van professionele verandabouwers via de offertepagina.

 

 

bouwvergunning veranda

2. Wanneer moet ik een bouwvergunning aanvragen?

Voldoe je niet aan de voorwaarden die gelden voor een meldingsplicht? Dan moet je voor de veranda een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen. Daarbij is een onderscheid tussen een vergunning met een eenvoudige dossiersamenstelling of een uitgebreide dossiersamenstelling.

 

 • Eenvoudige dossiersamenstelling

  In bepaalde gevallen kan je de veranda bouwvergunning aanvragen via het snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket. Een aanvraag via het snelinvoerloket kan enkel als de veranda de hoofdfunctie en het aantal woongelegenheden van de woning niet wijzigt. Er mogen ook geen stabiliteitswerken uitgevoerd worden.

 

 • Uitgebreide dossiersamenstelling

  In andere gevallen moet je de vergunning voor je veranda aanvragen via het Omgevingsloket. Dat is het geval als de veranda de hoofdfunctie en het aantal woongelegenheden van de woning wijzigt. Een uitgebreide dossiersamenstelling is ook nodig als er stabiliteitswerken uitgevoerd worden.

BELANGRIJK: advies op maat nodig rond je bouwvergunning voor je veranda? Een verandabouwer geeft je graag de nodige uitleg en helpt je bij je aanvraag. Ontvang gratis advies op maat!

 

Hoe verloopt de procedure?

Aanvraag: een aanvraag voor een omgevingsvergunning kan je online doen via de website van het Omgevingsloket. In bepaalde gevallen kan je ook een aanvraag doen op papier.

Behandeling van de aanvraag: de overheid gaat binnen de 30 dagen na of je vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is. Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek gestart om te controleren of bepaalde burgers bezwaren hebben tegen de bouw van je veranda. De aanvraag wordt uiteindelijk beoordeeld rekening houdend met eventuele bezwaren, adviezen, de mogelijke hinder voor de buurt en de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling.

TIP: jouw verandabouwer zal niet alleen de bouw van de veranda op zich nemen. Hij kan je ook gepast adviseren over jouw verplichtingen en helpen bij het indienen van je aanvraag. Ontvang vrijblijvend offertes van professionele verandabouwers via de offertepagina.

 

 

vergunning veranda

Moet ik een architect inschakelen?

Of je voor de bouw van je veranda een architect moet inschakelen, is afhankelijk van de grootte van de veranda en of er stabiliteitswerken nodig zijn.

 

 • Kleine veranda = architect niet verplicht

  Zijn er geen stabiliteitswerken nodig of brengt de veranda geen constructieproblemen of een wijziging van de stabiliteit van het gebouw met zich mee? Dan hoef je geen architect in te schakelen. De veranda moet dan wel aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Oppervlakte: max. 40 m²
  • Kroonlijsthoogte: max. 3 m
  • Nokhoogte: max. 4,5 m
  • De veranda bestaat uit minstens 75% glas.

 

 • Grote veranda = architect verplicht

  Zijn er wel stabiliteitswerken nodig of brengt de veranda constructieproblemen of een wijziging van de stabiliteit van het gebouw met zich mee? Dan ben je verplicht om een architect in te schakelen. Ook in volgende gevallen is een architect verplicht:

  • Oppervlakte: > 40 m²
  • Kroonlijsthoogte: > 3 m
  • Nokhoogte: > 4,5 m

 

Tip: informeer altijd eerst bij je gemeente

Jouw gemeente kan strengere voorschriften hanteren dan de regels die van kracht zijn op Vlaams niveau. Vraag daarom steeds vóór de start van de werken na bij je gemeente welke regels gelden. Zo weet je zeker of je voor jouw veranda een vergunning moet aanvragen of een melding volstaat. Het is de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

TIP: ook een verandabouwer in je buurt is doorgaans goed op de hoogte over gemeentelijke regels. Vraag dus zeker advies op maat aan zo’n vakman. Start je aanvraag hier!

 

Bron: website Vlaamse overheid

 

Offertes voor een veranda ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerde verandabouwer en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van de veranda en een mooi eindresultaat. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde verandabouwers